Ányos Pál verse
Ányos Pál II. József ellen írt versének kézzel írott másolata
Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve.
Magyar Helikon/Móra, Budapest, 1981, 97. oldal.