Fazekas Mihály
Fazekas Mihály arcképe
Magyar írók arcképei.
Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, é.n.