Mondolat
Somogyi Gedeon: Mondolat, 1813, Dicshalom
Szántó Tibor: Szép magyar könyv 1473/1973.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974, 221. kép.