Kazinczy munkái
Kazinczy Ferencz munkáji. Szép literatúra, 1815
Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve.
Magyar Helikon/Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1981, 107. oldal