Vörösmarty: Zalán futása
Vörösmarty Mihály: Zalán futása, 1825
Szántó Tibor: Szép magyar könyv 1473/1973.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974, 255. kép.