Kölcsey: Rákos nimfájához
Kölcsey: Rákos nimfájához - kézirat
Kölcsey Ferenc: " Mi az élet tűzfolyása?". Bemutatja: Kerényi Ferenc. Kézirattár.
Magyar Helikon, Budapest, 1981, 1. melléklet.
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest