Kölcsey dolgozószobája
1853-ban közölt újságrajz Kölcsey szatmárcsekei dolgozószobájáról
Kölcsey Ferenc: " Mi az élet tűzfolyása?". Bemutatja: Kerényi Ferenc. Kézirattár.
Magyar Helikon, Budapest, 1981, 55. oldal.