Vörösmarty: Szózat
Vörösmarty: Szózat - kézirat, 1836
Keresztury Dezső: Híres magyar könyvtárak.
RTV-Minerva, Budapest, 1982, 22. oldal.
Fotó: Gyarmathy László
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest