Vörösmarty szaval
Vörösmarty a Fóti dalt szavalja
Závodszky Géza-Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 37. oldal.