Ilosvai: Tholdi Miklós
Ilosvai Selymes Péter: Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről, Lőcse, 1620
Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve.
Magyar Helikon - Móra, Budapest, 1981, 64. oldal.