Vörösmarty Mihály 3.
Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály - akvarell
Závodszky Géza-Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 60. oldal.