Dessewffy Virginia (1807-1856)

Budai illatszertár
Gróf Dessewffy József írónak, Sáros, Zemplén és Szabolcs megye követének és gróf Sztáray Eleonórának első gyermeke. Nagyműveltségű, nemes szívű hölgyként jellemezték kortársai. Háromrészes dalgyűjteménye 131 darabot tartalmaz, köztük elég sok a népdalszöveg és a régebbi műdalszöveg. A költők versére írt szövegeknél általában feltüntette a vers íróját. (Főleg Kisfaludy Sándor nevével találkozunk.) Bár kottái elvesztek, gyűjteménye zenei tekintetben is fontos. Abban pedig egyéni, hogy több helyen csak dallamot közölt, s a dallamon keresztül hivatkozott a szövegre. Több a melódiával jelzetű szöveg, mint a dallam nélküli, de nem minden szöveghez készült kotta. Gyakran utalt kottás kiadványokban már megjelent dallamváltozatokra is: 'Jegyzés: Bartay András mostani magyarszinház igazgató által néhány ev előtt kiadott 16. Népdal közt van ezen textus' melódiája ... azért hát én lenem kótáztam ezen 102.dik dal' melódiáját valamint a'többi 16.ot sem, mellyeket Bartay Úr nyomtatásban kiadott, 's mellyek textusát is ott fellehet találni.' Harmadik füzetében már a Népdalok és Mondák I. kötetére hivatkozik, ilyenkor a szöveget csak "ugyanaz, mint... jelzettel látja el, de a dallamot lekottázza, mert mint írja, nem tudhatja, milyen dallammal tudják a szerkesztők.

TL