Mindszenty József 1.
Mindszenty József hercegprímás a vádlottak padján, 1949. február
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 293. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest