Nagy Imre tárgyalása a borsodi munkásküldöttséggel

1956. október 26.


A borsodi dolgozók nagy jelentőségű kiáltványt adtak ki -
Nagy Imre elvtárs magáévá tette a borsodiak követeléseit

Földvári Rudolf vezetésével borsodi munkásküldöttség kereste fel Nagy Imre miniszterelnököt. A borsodiak nagy jelentőségű kiáltványt adtak ki, amely a többi között élesen és határozottan elítéli azt a politikát, amely súlyos válság szélére sodorta az országot. A kiáltvány leszögezi, hogy a borsodi dolgozók szocializmust akarnak és csírájában elfojtanak minden esetleges restaurációs törekvést. 21 pontban sorolják fel követeléseiket. Követelik egyebek közt Farkas Mihály és társai bűnügyének nyilvános tárgyalását, a külkereskedelmi szerződések felülvizsgálását és nyilvánosságra hozását, a tervgazdaság terén mutatkozó súlyos hibák kijavítását és a felelősök leváltását, nemzeti kincsünk, az uránérc a magyar nép érdekeinek megfelelő felhasználását.

Az életszínvonallal kapcsolatos pontokban a borsodi dolgozók követelik a kategória-alapbérek emelését, a burkolt áremelés megszüntetését, a nyugdíjkorhatár leszállítását, a nyugdíjak, valamint a családi pótlékok felemelését, a gyermektelenségi adó eltörlését, a vasúti kedvezmények megadását, a lakásépítkezések fokozását és a kislakás-építés támogatását. "A mezőgazdaság szocialista útjával egyetértünk" - mondják a továbbiakban, de követelik, hogy az átszervezés a legteljesebb önkéntesség, a parasztság érdekeinek és nemzeti sajátosságainknak szem előtt tartásával történjék.

A politikai kérdésekben a legteljesebb mértékben egyetértenek a Gomulka vezette lengyelországi politikai változásokkal, elítélik a magyar országgyűlés "Fejbólintó Jánosait“, s követelik, hogy legkésőbb január elsejéig vonják ki a szovjet csapatokat Magyarország területéről.

*

Nagy Imre elvtárs azt válaszolta Borsod megye és Miskolc dolgozóinak, hogy a követelések minden pontjával egyetért, és vállalja azok végrehajtását. Még ma éjjel vagy holnap reggel új kormány alakul: Hazafias Népfront-kormány. A kormány személyi összetételénél a legmesszebbmenően figyelembe veszi a közvélemény kívánságát, követelését és javaslatát. Nagy Imre elvtárs új kormányprogramjába a követeléseket bedolgozza és rövidesen az Országgyűlés elé is terjeszti. Nagy Imre elvtárs megmagyarázta, hogy a program egyes pontjait rövid időn belül túl is lehet teljesíteni. Nagy elvtárs rámutatott, hogy a dolgozók bizalma erőt ad munkájához, és a következőket kéri a borsodiaktól: segítsék és támogassák a kormányprogram végrehajtásában, amely teljes mértékben megfelel a követeléseiknek.

Kéri, hogy induljon meg mielőbb a termelőmunka, mert a kormánynak az életszínvonal emeléséhez szükséges intézkedésekhez termelésre és ismét termelésre van szüksége. Ez legyen elsősorban a kormányt támogató lépése a diósgyőrieknek, miskolciaknak és a megye minden dolgozójának. Nagy Imre elvtárs meg van róla győződve, hogy ezt a segítséget és támogatást feltétlenül megkapja a diósgyőr-miskolciaktól, Borsod megye minden dolgozójától. Nagy Imre elvtárs továbbá kijelentette, hogy büszkék lehetünk arra, hogy rendzavarásra és provokációra Miskolcon és Borsod megyében nem került sor. Azt kéri: biztosítsák a miskolciak, borsodiak, hogy erre a jövőben se kerüljön sor, és kéri - mint eddig is -, továbbra is biztosítsák a rendet az üzemekben.


(Közli: Szabad Nép, 1956. október 26. és Népszava, 1956. október 26..)

(Megjelent: 1956 sajtója. Október 23. - november 4. Válogatta: Szalay Hanna. Budapest, 1989. 62-63. l.)