A FORRÁSOK LISTÁJA

Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól
(1953. június 13-16.)

Az MDP KV 1953. júniusi határozata
(1953. június 28.)

Nagy Imre: Miniszterelnöki expozé
(1953. július 4.)

Rákosi Mátyás: Beszéd a budapesti pártaktíván
(1953. július 11.)

Előterjesztés az MDP PB-hez a Legfőbb Ügyészség felállítására
(1953. július 15.)

A Belügyminisztérium jelentése a tiszalöki internálótáborról
(1953. október 24.)

A belügyminiszter és a legfőbb ügyész jelentése a közkegyelmi rendelkezések végrehajtásáról
(1953. november 23.)

Jegyzőkönyv az SZKP Elnöksége és az MDP PB delegációjának megbeszéléséről
(1954. május 5.)

Az MDP PB határozata a rehabilitációról
(1954. október 6.)

Nagy Imre: A Központi Vezetőség ülése után
(1954. október 20.)

Jegyzőkönyv az SZKP Elnöksége és az MDP PB delegációjának megbeszéléséről
(1955. január 12.)

Feljegyzés a büntetésvégrehajtás helyzetéről
(1955. szeptember 13.)

Déry Tibor felszólalása a Petőfi Kör sajtóvitáján
(1956. június 27.)

Az MDP KV határozata a Petőfi Körről
(1956. június 30.)

Mikojan jelentése Budapestről az SZKP Központi Bizottságának
(1956. július 14.)

Andropov levele az SZKP KB Elnökségének
(1956. augusztus 30.)

Soha többé!
(1956. október 6.)

A szegedi MEFESZ felhívása
(1956. október 16.)

A műegyetemisták 16 pontja
(1956. október 22.)

A Petőfi Kör javaslatai
(1956. október 22.)

A Dimávag dolgozóinak 21 pontja
(1956. október 23.)

Az Írószövetség kiáltványa
(1956. október 23.)

A tüntetés jelszavai
(1956. október 23.)

Új, tavaszi seregszemle
(1956. október 23.)

Zimándi Pius: Október huszonharmadika
(1956. október 23.)

Donáth Ferenc és Losonczy Géza levele az MDP KV-hez
(1956. október 24.)

Nagy Imre rádióbeszéde
(1956. október 24.)

Zsukov és Szokolovszkij jelentése
(1956. október 24.)

Az Igazság első számának vezércikke
(1956. október 25.)

Kádár János rádióbeszéde
(1956. október 25.)

Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP Központi Bizottságának
(1956. október 25.)

Nagy Imre rádióbeszéde
(1956. október 25.)

Az MDP KV nyilatkozata
(1956. október 26.)

Nagy Imre tárgyalása a borsodi munkásküldöttséggel
(1956. október 26.)

A SZOT kibontakozási javaslata
(1956. október 26.)

J. F. Dulles: Beszéd a dallasi Világpolitikai Tanács előtt
(1956. október 27.)

Híven az igazsághoz!
(1956. október 28.)

A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása
(1956. október 28.)

Nagy Imre rádióbeszéde
(1956. október 28.)

A SZOT és forradalmi szervezetek közös felhívása
(1956. október 28.)

Gimes Miklós: Magyar Szabadság!
1956. október 30.

Kádár János rádióbeszéde
(1956. október 30.)

Megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács
(1956. október 30.)

Nagy Imre rádióbeszéde
(1956. október 30.)

Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt!
(1956. október 30.)

A szovjet kormány nyilatkozata
(1956. október 30.)

Tildy Zoltán rádióbeszéde
(1956. október 30.)

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság és a Budapesti Karhatalmi Parancsnokságközleménye
(1956. október 31.)

Futó Dezső: Tiszta párt, tiszta újság, tiszta út
(1956. október 31.)

Kéthly Anna: Szociáldemokraták vagyunk!
(1956. október 31.)

Andropov jelentése Budapestről
(1956. november 1.)

Kádár János rádióbeszéde
(1956. november 1.)

Nagy Imre rádióbeszéde
(1956. november 1.)

Németh László: Pártok és egység
(1956. november 1.
)

Firon András: Nyugati újságírók Maléter Pál ezredesnél
(1956. november 2.)

Németh László: Emelkedő nemzet
(1956. november 2.)

A bordó sapkás Jancsi
Interjú a Tompa utcai felkelők vezetőjével

(1956. november 3.)

Mindszenty József rádióbeszéde
(1956. november 3.)

Bibó István kiáltványa
(1956. november 4.)

A Kádár-kormány felhívása
(1956. november 4.)

Nagy Imre rádiószózata
(1956. november 4.)

Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről
(1956. november 4. )

A budapesti szovjet városparancsnok 2. számú parancsa
(1956. november 6.)

Bibó István: Tervezet
(1956. november 8.)

Kádár János rádióbeszéde
(1956. november 11.)

Tito pulai beszéde
(1956. november 11.)

Az Írószövetség kiáltványa
(1956. november 12.)

A debreceni munkástanácsok követelése
(1956. november 13.)

A Nagy-budapesti Központi Munkástanács határozata
(1956. november 14.)

A KMT küldöttségének tárgyalása Kádár Jánossal
(1956. november 15.)

Szerov jelentése az SZKP KB-nak
(1956. november 19.)

A Magyar Írók Szövetségének nyilatkozata
(1956. november 21.)

A Nagy-budapesti Központi Munkástanács felhívása a munka felvételére
(1956. november 23.)

Malenkovék jelentése az SZKP KB-nak
(1956. november 24.)

Malenkovék jelentése az SZKP KB-nak
(1956. november 30.)

Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának határozata
(1956. december 5.)

A Nagy-budapesti Központi Munkástanács memoranduma
(1956. december 6.)

Bibó István: Nyilatkozat
(1956. december 8.)

1956/28. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodás elrendeléséről
(1956. december 11.)

1956/32. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodásról szóló 1956/28. törvényerejű rendelet kiegészítéséről
(1956. december 13.)

Nezvál Ferenc megnyitója az országos bírósági vezetői értekezleten
(1957. február 15.)

Domokos József megnyitója az országos bírói értekezleten
(1957. március 28.)

Molnár László előterjesztése az országos bírói értekezleten
(1957. március 28.)

A Belügyminisztérium tervezete az ellenforradalom vezető erői elleni harc további feladatairól
(1957. május 15.)

Az MSZMP PB tájékoztatója a büntetéspolitikai határozatról
(1957. december 10.)

Utasítás a büntetőpolitika egyes kérdéseiről
(1958. január 8.)

Feljegyzés az ellenforradalom büntetőjogi felszámolásáról
(1969. november 11.)