Az Írószövetség kiáltványa

1956. november 12.


Kiáltvány!

A magyar értelmiség az ország népéhez!

A magyar nép az elmúlt hetekben bennünket is magával ragadó szenvedéllyel és egységben nyilvánította ki akaratát. Amíg új, békés akaratnyilvánításra módot nem adnak neki, ehhez nekünk, íróknak, művészeknek, tudósoknak, értelmiségieknek, bármit hozzáfűzni, ezen alkudozni sem szándékunk, sem jogunk.

A nemzeti szabadságharc vívmányai alapján tehát a magyarság életének jövendő képét a következő főbb pontokban jelöljük meg:

  1. Magyarország minden idegen hatalomtól független, semleges ország legyen. Ennek feltétele: a szovjet csapatok hagyják el az országot.

  2. Magyarország társadalmi és gazdasági rendszere a demokratikus eszközökkel felépített szocializmus legyen a nemzeti sajátosságok figyelembevételével, érvényben tartva az 1945-ös földreformot és a gyárak, nagyüzemek, bányák, bankok társadalmi tulajdonba vételét.

  3. Magyarország vállalja az ENSZ-tagságával járó összes kötelezettségeit és él annak jogaival.

  4. A magyar állam minden polgárának biztosítva legyen az emberi szabadságjogok teljessége.

  5. Jelen történelmi helyzetünkben a csak pártérdekek szerint való gondolkodás nem szolgálja a szabadságharc legnagyobb kincsét, a nemzeti egységet. Az Írószövetség és az alábbi szervezetek éppen ezért a magyar munkássággal, parasztsággal és a forradalmi ifjúsággal vállalnak sorsközösséget. A közvetlen kibontakozás feladatait az ő demokratikusan megválasztott szerveikkel együttműködve kívánjuk munkálni.

  6. Rendkívüli helyzetünkben különös hangsúllyal kívánjuk felemelni szavunkat minden egyéni vagy hatósági terror vagy önkény, továbbá a múlt diktatórikus eszközeinek visszaállítása, visszacsempészése ellen. Kívánjuk, hogy a törvényes igazság érvényesüljön. A bűncselekményekkel terhelteket a bíróság előtt, nyílt tárgyaláson kell felelősségre vonni.

Magyar Írók Szövetsége

Magyar Tudományos Akadémia

Értelmiségi Forradalmi Bizottság

Magyar Színészek Szövetsége

Magyar Filmművészek Szövetsége

Magyar Rádió

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége

Magyar Távirati Iroda


(Megjelent: Egy népfelkelés dokumentumaiból, 1956. Vál.: Korányi G. Tamás. Budapest, 1989. 147-148. l.)