1956/32. törvényerejű rendelet
a rögtönbíráskodásról szóló 1956/28. törvényerejű
rendelet kiegészítéséről

1956. december 13.


A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a rögtönbíráskodásról szóló 1956. évi 28. számú törvényerejű rendelet 3. §-át a következő (3) bekezdéssel egészíti ki:

1. §

"(3) A rögtönítélő bíróság, ha a terheltet a rögtönítélő eljárás alá tartozó valamely bűncselekményben bűnösnek nyilvánítja, ítéletében egyúttal halálbüntetést szab ki."

2. §

A kiegészítés a kihirdetés időpontjában lép hatályba.


(Közli: Törvények és rendeletek, 1956. 68. o.)

(Megjelent: Egy népfelkelés dokumentumaiból, 1956. Vál.: Korányi G. Tamás. Budapest, 1989. 189. l.)