A SZOT kibontakozási javaslata

1956. október 26.


A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK PROGRAMJA

AZONNALI INTÉZKEDÉSEKRE

I. POLITIKAI TÉREN

  1. A harcot beszüntetni, amnesztiát hirdetni és a szakszervezetek bevonásával tárgyalást folytatni az ifjúság képviselőivel.

  2. Széles alapokon nyugvó kormányt létrehozni a szakszervezetek és az ifjúság vezetőinek részvételével, Nagy Imrével az élen. Őszintén feltárni az ország gazdasági helyzetét.

  3. Intézményes anyagi támogatást nyújtani a tragikus harcok rokkantjainak és az elesettek családtagjainak.

  4. A rend biztosítása végett a rendőrséget és a honvédséget munkás és ifjúsági fegyveres nemzetőrséggel kiegészíteni.

  5. Munkásifjúsági szervezetet alakítani a szakszervezetek messzemenő támogatásával.

  6. Az újonnan alakítandó kormány azonnal kezdjen tárgyalásokat a szovjet fegyveres erők kivonására az országból.

II. GAZDASÁGI TÉREN

1. Minden termelő üzemben munkástanácsot alakítani az üzemi értelmiség bevonásával, megalakítani a munkásigazgatást. Ezzel párhuzamosan gyökeresen átalakítani a központi tervezés és az állami gazdasági irányítás rendszerét.

Munkások! Üzemi értelmiségiek!

Vegyétek kezetekbe gyáraitok vezetését. Haladéktalanul alakítsátok meg a munkástanácsokat. A munkástanácsok sürgősen keressék fel a szakszervezeteik központját a további teendők megbeszélése végett.

2. Bérrendezést végrehajtani: a 800 forintig terjedő béreket 15 százalékkal, az 1500 forintig terjedőket 10 százalékkal azonnali hatállyal felemelni. A magas fizetéseket havi 3500 forintban maximálni.

3. Általánosságban megszüntetni a normákat, kivéve azokat az üzemeket, amelyekben a dolgozók, illetve a munkástanácsok azok megtartását kívánják.

4. Eltörölni a 4 százalékos gyermektelenségi adót.

5. Felemelni az alacsony nyugdíjakat, figyelembe véve a munkában eltöltött éveket.

6. Növelni a családi pótlékot olyképpen, hogy alapvetően javítsunk a többgyermekes családok anyagi helyzetén.

7. Nagymértékben kiszélesíteni az állami, a szövetkezeti és a magánkezdeményezésből folytatott lakásépítkezést. Hatalmas társadalmi mozgalmat szervezni lakások sorozatos építésére.

8. Megvalósítani Nagy Imre ígéretét: az egyenlőség elve alapján tárgyalásokat kezdeni a Szovjetunió és más országok kormányaival kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok megteremtésére.

* * *

A magyar szakszervezeteknek úgy kell dolgozniuk, mint 1948 előtt. Nevüket "Magyar Szabad Szakszervezetek"-re kell változtatni, s ezt a szakszervezetek kongresszusa elé terjeszteni.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége

Budapest, 1956. október 26.


(Közli: Népszava, 1956. október 26.)

(Megjelent: 1956 sajtója. Október 23. - november 4. Válogatta: Szalay Hanna. Budapest, 1989. 59-60. l.)