AZ ÉLETRAJZOK LISTÁJA

Ács Lajos
Ádám György
Andropov, Jurij Vlagyimirovics
Angyal István
Apró Antal
Bali Sándor
Bárány János
Bata István
Berija, Lavrentyij Pavlovics
Bibó István
Brezsnyev, Leonyid Iljics
Brusznyai Árpád
Csoóri Sándor
Déry Tibor
Devecseri Gábor
Dobi István
Donáth Ferenc
Dudás József
Dulles, John Foster
Eisenhower, Dwight David
Eörsi István
Erdei Ferenc
Farkas Ferenc
Farkas Mihály
Fekete Sándor
Field, Noel Haviland
Fischer József
Földes Gábor
Földvári Rudolf
Für Lajos
Gerő Ernő
Gheorghiu-Dej, Gheorghe
Gimes Miklós
Gomulka, Wladyslaw
Göncz Árpád
Grősz József
Gyenes Antal
Gyöngyösi Miklós
Gyurkó Lajos
Hegedüs András
Horváth Géza
Horváth István
Hruscsov, Nyikita Szergejevics
Iván Kovács László
Janza Károly
Kádár János
Kaganovics, Lazar Mojszejevics
Kállai Gyula
Kardos László
Kelemen Gyula
Kende Péter
Kéri József
Kéthly Anna
Király Béla
Kiss Károly
Konyev, Ivan Sztyepanovics
Kopácsi Sándor
Kosáry Domokos
Kovács Béla
Kovács István
Kovács István vezérőrnagy
Kővágó József
Köböl József
Kuczka Péter
Litván György
Losonczy Géza
Lőcsei Pál
Malenkov, Georgij Makszimilianovics
Maléter Pál
Malinyin, Mihail Szergejevics
Marosán György
Menon, Kumara Pladmanabha Sivasankava
Méray Tibor
Mező Imre
Mikojan, Anasztaz Ivanovics
Mindszenty József
Molnár Miklós
Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics
Münnich Ferenc
Nagy Imre
Németh László
Obersovszky Gyula
Örkény István
Pálinkás (Pallavicini) Antal
Papp Simon
Péter Gábor
Piros László
Pongrátz Gergely
Pozsár István
Rácz Sándor
Rajk László
Rákosi Mátyás
Révai József
Rokossowski, Konstanty
Silye Sámuel
Somogyvári Lajos
Steiner Lajos
Szabó János
B. Szabó István
Szántó Zoltán
Szász Béla
Szerov, Ivan Alekszandrovics
Szigethy Attila
Szilágyi József
Szirmai Ottó
Sztálin, Joszif Visszarionovics
Szuszlov, Mihail Andrejevics
Tamási Áron
Tánczos Gábor
Tildy Zoltán
Tito, Joszip Broz
Ujhelyi Szilárd
Varga János
Vas Zoltán
Veres Péter
Wyszynski, Stefan
Zsukov, Georgij Konsztantyinovics