Anjou-ház
Anjou-ház leszármazási táblája
A magyarok krónikája. Szerkesztette: Glatz Ferenc.
Officina Nova, Budapest, 1995, 115. old. nyomán.