Zsigmond 1
Zsigmond magyar király (1387-1437), német császár (1410-1437)
Lázár István: Képes magyar történelem.
Corvina, Budapest, 1993, 55. old., 44. kép.
Bécs, Kunsthistorisches Museum