IV. Albert és Johanna
IV. Albert osztrák herceg és neje Johanna
Pór Antal - Schönherr Gyula: Az Anjou-ház és örökösei
In: A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor
Athéneum, Budapest, 1895, III. kötet, 468. old. utáni tábla
Ambras, Képgyűjtemény