Anjouk, Jagellók, Luxemburg-dinasztia

Anjou-ház
IV. Károly és Schweidnitzi Anna
IV. Károly és Vencel
Hedvig királynő
Jagelló Ulászló síremléke
Anjouk

A francia királyi család egyik oldalága, a franciaországi Anjou tartomány birtokosai a középkorban. A nevet három európai uralkodóház viselte, Magyarország a másodikkal került kapcsolatba.

TI


Jagellók

Olgerd litván nagyfejedelem és Julianna tveri hercegnő legidősebb fiaként született 1351-ben. 1377-től 1434-ig uralkodott, kezdetben nagybátyjával, Kiejstuttal együtt. 1386. február 15-én Krakkóban megkeresztelkedett, felvette a II. Ulászló nevet, február 18-án házasságot kötött Hedvig lengyel királynéval, március 4-én lengyel királlyá koronázták. Vele kezdődött a lengyel-litván perszonálunió. A nevét viselő dinasztia 1572-ig uralkodott Lengyelországban, melynek tagjai két ízben (1440-1444 és 1490-1526) magyar trónra is kerültek.

TI


Luxemburg-dinasztia

Francia eredetű uralkodóház, nevüket Luxemburg grófságáról kapták. 1310-től 1437-ig cseh királyok. VII. Henrik 1308-1313 közt német-római király, majd császár, e címet a család tagjai (IV. Károly, Vencel, Zsigmond) viselték 1347-től 1437-ig, kivéve az 1400-1401 közti időszakot. A család főága Zsigmonddal halt ki.

TI