I. Károly, András

Erzsébet királyné és András herceg
I. Károly
Erzsébet királyné 3
Szent László király 1
I. Károly koronázása 1
I. Károly kettős pecsétje
I. Károly

Az olasz Caroberto-ból helytelenül képzett néven Károly Róbert, amelyet így a saját korában soha nem használtak. Martell Károly és Habsburg Klemencia egyetlen fiaként született Nápolyban 1288-ban. Háromszor koronázták magyar királlyá. Első felesége Mária, Leó halicsi fejedelem lánya volt, a második Mária tescheni hercegnő (1317), a harmadik János cseh király húga, Beatrix (1318), a negyedik I. Ulászló lengyel király lánya, Erzsébet (1320). Ez utóbbitól öt fia született, közülük I. (Nagy) Lajos, István és András élték túl apjukat. Törvénytelen fia, Kálmán győri püspök lett. 1342. július 16-án halt meg, Székesfehérváron temették el.

TI


András

Anjou herceg. 1327-ben I. Károly és Erzsébet 4. fiaként született. Apja 1333-ban Nápolyba vitte és eljegyezte Johannával, Bölcs Róbert nápolyi király unokájával, hogy a nápolyi trón várományosává tegye. 1343-ban Johanna egyedül lett a nápolyi király, amire András anyja a pápánál kieszközölte fia megkoronázását. Felesége tudtával 1345. szeptember 18-án Aversában meggyilkolták. Valószínűleg az ő számára készült a Magyar Anjou Legendárium. Nápolyban temették el.

TI