Csák Máté, Kán László, Kőszegiek

Milutin szerb király
Csák Máté
Németújvári Iván pecsétje
Vencel adománylevele Csák Máténak
Budetin
Kőszeg
Csák Máté

A Csák nemzetség tagja, 1260-65 közt született, apja Péter IV. (Kun) László alatt nádor volt. Több méltóságot is viselt, a nádorságot egészen haláláig. Szembefordult III. Andrással, Vencellel is. 1308-ban elismerte I. Károly királyságát, ezért tárnokmester lett. 1311-ben Budáig nyomult seregével, Gentilis ekkor kiközösítette. Tartománya Északnyugat-Magyarországon 14 megye területére terjedt ki, melyet még a 16. században is Mátyusföldnek hívtak. Udvarát Trencsénben tartotta, ezért a forrásokban gyakran Trencséni Máté néven szerepel. Két fia még életében meghalt, 1321. március 18-án történt halála után tartományát fegyverrel hódította meg I. Károly.

TI


Kán László

Apja László, IV. (Kun) László alatt országbíró, erdélyi vajda. Ő maga 1297-1315 közt erdélyi vajda és szolnoki ispán, Erdélyben tartományúri hatalmat épített ki. Udvarát Déván tartotta, lányát a szerb király fiával házasította össze. Ottó királyt 1307-ben elfogta, a Szent Koronát magánál tartotta, ezért Gentilis kiközösítette. A koronát 1310-ben adta vissza. Ezután haláláig, 1315-ig nem fordult szembe I. Károllyal. Halála után I. Károly saját hívét, Pok nembéli Miklóst tette erdélyi vajdává. Fiai többször is fellázadtak a király ellen.

TI


Kőszegiek

A német eredetű Héder nemzetségből a Dunántúlon és a Dráva-Száva köze nyugati felén tartományúri hatalmat kiépítő család. Nevüket központjukról, Kőszegről kapták, régebben Németújváriaknak is hívták őket. Számos országos tisztséget és ispánságot viseltek, fénykorukban mintegy 17 megye területét tartották hatalmuk alatt. Vencel, majd Ottó támogatói. I. Károly 1319-ben győzte le őket. 1336-ban újból fellázadtak, 1339-ben elvették határszéli váraikat, cserébe baranyai, bodrogi, tolnai birtokokat kaptak. A család másik ága Ausztriába távozott.

TI