Aba Amadé, Druget-család

Druget Fülöp pecsétje 2
Rozgonyi csata
Szepesvár
Aba Amadé

Az Aba nemzetség tagja, Északkelet-Magyarország tartományura. Több méltóságot is viselt, ezek közt 1293-tól a nádorságot. 1304-től haláláig I. Károly támogatója. Abaúj, Zemplén, Szepes, Sáros, Ung, Szabolcs, Bereg megyékre terjedt ki hatalma, udvarát Göncön tartotta. 1311 szeptemberében a kassai polgárok megölték, fiai szembeszálltak a királlyal, velük vívták a rozgonyi csatát.

TI


Druget-család

Itáliai eredetű francia család. Fülöp I. Károly kíséretében gyermekként jött Magyarországra. Különböző tisztségeket viselt, 1323-tól nádor, ezután a nádori tisztség a családban öröklődött. 1328-ban testvére, János lett a nádor, 1334-től János legidősebb fia, Vilmos, aki haláláig, 1342-ig viselte e tisztséget. Több északkelet-magyarországi megye ispánságát viselték, saját birtokaik is itt voltak. Székhelyüket Göncön és Szepesváron tartották. Vilmos halála után birtokaik egy részét a király lefoglalta. A család ezután a gerényi és a homonnai ágra szakadt.

TI