liga, nemzetség

Hunyadi-Garai-Újlaki liga oklevele
Győr- címer
Hunt-Pázmán-címer
Ráthold-címer
IV. Károly, IV. Vencel, Nagy Lajos, IV. Rudolf
liga (latin szövetség)

Államok közti vagy egy államon belüli politikai csoportok szövetségének neve. Magyarországon a Zsigmond- és Hunyadi-kori bárói famíliák közti szövetségeket nevezzük elsősorban ligának. Ezek sokszor formálisan is írásba foglalt szövetségeket kötöttek pl. a trónbetöltés kérdéséről, az országos méltóságok megszerzéséről, birtokok átadásáról, kölcsönös házasságról.

TI


nemzetség

Általános néprajzi értelemben valódi vagy fiktív őstől származó embercsoport. A nemzetség tagjai egymással többnyire nem házasodhatnak. A magyar nemzetségben a tagok csak apai ágon tartják számon rokonságukat, a férfiak feleségük nemzetségét ugyan rokonságuknak tekintik, de nem nemzetségüknek. A nők házasságukig apjuk, házasságuk után férjük nemzetségébe tartoztak. A 13-14. században gyakran szerepelnek a forrásokban az ún. úri nemzetségek, melyek a társadalom felső rétegeit foglalták magukba. Jellemzőik: tagjaik nagynevű őstől származtatták magukat, közös nevük és címerük volt, öröklött birtokaikat nemzetségi jogon birtokolták, jellegzetes személynevek is ismétlődtek köztük. A magyar nemesi birtokjog az ősiségen keresztül a késő középkori, családokra szakadt nemesi renden belül is fenntartotta a nemzetség, korabeli szóval a vérség eszméjét.

TI