közgyűlés, országgyűlés

Pestis
Monarchia, arisztokrácia, politika
Kivégzés
közgyűlés

Egy vagy több megye számára az ország valamely méltósága vagy a megyésispán által tartott törvényszék. Célja a gonosztevők felkutatása és elítélése, de tárgyaltak itt birtok- és más pereket is. A közgyűlésen - melyet egy meghatározott falu határában táborszerűen, több napig tartottak - a nemesek számára kötelező volt a részvétel. A közgyűlések között általában több év telt el.

TI


országgyűlés

Olyan gyűlések, melyeken a főpapokon és bárókon kívül a szerviensek, később a nemesség is képviselteti magát többnyire megbízottai útján. Céljuk kezdetben az igazságszolgáltatás, de egyéb döntéshozatalra is sor került. Funkciója, hogy a király itt kéri ki döntéséhez az ország beleegyezését, orvosolja a megjelentek által előadott panaszokat.

TI