Remete Szent Pál 2
Remete Szent Pál története
Hogyan vezette egy farkas Szent Antalt Szent Pál cellájához?
Magyar Anjou Legendárium.
Sajtó alá rendezte: Levárdy Ferenc.
Magyar Helikon, Budapest, 1973. LV. 161. (v. 98. r.)