bányaregálé, bányavárosok, hámor

Selmecbánya - Óvár
Bányászat
Vasolvasztó hámor
bányaregále

A király felségjogból származó bevétele a kibányászott ércek egy részéből, melyet az urburán keresztül szedtek be.

TI


bányavárosok

Olyan városok, melyek lakói bányászattal foglalkoztak, és e tevékenységük a város kiváltságait is meghatározta. A középkor végére egy szűk körük, a Garam-vidéki bányavárosok szabad királyi bányavárosok lettek. Ezek a következők: Selmecbánya, Besztercebánya, Libetbánya, Bakabánya, Bélabánya, Körmöcbánya, Újbánya.

TI


hámor (német Hammer: kalapács)

Vízierővel meghajtott kerék és hozzá egy bütyköstengellyel csatlakozó függőleges mozgású gerenda, mely az olvasztókemencéhez szükséges nagyméretű fújtatót vagy a bucalepény kovácsolásához használatos kalapácsot működteti. Hámornak nevezték a szerkezethez csatlakozó kohót, egyéb épületeket, néha magát a bányát is.

TI