Kunország, kun székek

Buzogány
Kun harcos
Övveretek
Kunország

Eredetileg az egész kun szállásterület, később Moldva és Havasalföld. A magyar királyok 1233-tól használatos címe (rex Cumaniae), melyet elsőként Béla herceg (a későbbi IV. Béla) használt.

TI


kun székek

A magyarországi kun szállásterületnek a középkorban nem volt egységes elnevezése. A Kis- és Nagykunság fogalom először a török hódoltság korában bukkant fel. A székek igazgatási, bíráskodási feladatokat láttak el, egyben adószedési egységek is voltak, élükön kapitányok álltak. Felsorolásuk: 1. Halas-szék - Csertán-nemzetség. 2. Szentelt-szék - Kór-nemzetség. 3. Kolbáz-szék - Olás-nemzetség. 4. Kecskemét-szék - ismeretlen nemzetség. 5. Kara, később Mizse-szék - Mizse-nemzetség. 6. Hantos-szék - ismeretlen nemzetség.

TI