perszonálunió, Szicília és Jeruzsálem királya

Címerpajzsok
perszonálunió (lat. persona, személy; unio, közösség)

Egymástól független országok kapcsolata, melyek csak az uralkodó személyén keresztül kötődnek egymáshoz. Ellentettje a reálunió, amely az országok ezen túlmenő, valódi közösségét jelenti. A perszonál- és reálunió határai nincsenek pontosan megszabva, a fogalmakat a középkorban nem használták. Magyarország a 11. század végétől 1918-ig perszonálunióban élt Horvátországgal, 1370-1382 közt Lengyelországgal.

TI


Szicília és Jeruzsálem királya

A Szicília királya cím Szicílián kívül magában foglalta a nápolyi területeket is. E címet az Anjouk I. Károlytól kezdve, 1265-től viselték, bár Szicíliából 1282-ben felkeléssel elűzték őket. Ez időtől kezdve csak Nápolyban uralkodtak, ám a nápolyi királyi cím önállóan ekkor nem létezett. Szicíliában az Aragón-dinasztia uralkodott. A Jeruzsálem királya címet az Anjouk 1277-től viselték, e címet azonban egy másik francia uralkodóház, a ciprusi királyok is használták.

TI