László, Nagy Kázmér

Opolei László pecsétje
Nagy Kázmér pecsétje
Nagy Kázmér síremléke 2
III. Kázmér lengyel király
Russia érme
László

A Piast-házból származó lengyel herceg 1356-ban öccsével Oppeln hercegségén osztozott. 1367-1372 közt nádor, 1372 után orosz vajda, 1377-1379 közt Lengyelország kormányzója. I. (Nagy) Lajos halála után Hedvig és Jagelló Ulászló házasságának támogatója. Magyarországon Zsigmond trónjelöltségét pártolta. 1401-ben halt meg.

TI


Nagy Kázmér

I. (Lokietek) Ulászló 1310-ben született fia. 1333-től 1370-ig uralkodó, utolsó Piast-házi lengyel király. A dinasztia mellékágai Sziléziában még tovább uralkodtak. Csak törvénytelen fiai voltak, három házasságából nem születtek fiúgyermekei. 1339-ben örökösödési szerződést kötött I. Károly magyar királlyal.

TI