árumegállító jog, földbér, kamara haszna, urbura

Bányászat
I. Károly érme 1
I. Károly érme 3
I. Lajos érme 1
Borszállító kocsi
árumegállító jog

Egyes városok kiváltságként elnyert joga, hogy a területükön áthaladó idegen kereskedőket megállíthassák, árujukat kirakathassák és eladásra kényszeríthessék. Legkifejlettebb formája, amikor a kereskedő nem is haladhat tovább. Először Esztergom, majd Pest, Buda, Győr Nagyszombat, Brassó, Szeben és Kassa kapott ilyen jogot, melyet 1603-ban eltöröltek.

TI


földbér

Pénzben fizetendő földesúri adó, eredetileg a hospesek adója volt. A jogilag egységes jobbágyság létrejöttével a jobbágyok legáltalánosabb földesúri adója. Nagysága változó és a jobbágytelek nagyságától függött. Kezdetben egy, később többnyire két összegben fizették. Latin neve census vagy terragium.

TI


kamara haszna

A kincstár pénzváltásból származó jövedelme, mely abból származott, hogy évenként - de néha gyakrabban - új pénzt vertek, melynek kényszerbeváltásakor illetéket kellett fizetni. Ez a 13. század folyamán Magyarországon a névérték 50%-át is kitette, a 14. században 1/3-os arányban történt a visszaváltás. 1336-tól ezt megszűntették, ennek pótlására szedték az ezzel azonos nevű állami egyenes adót 1467-ig.

TI


urbura

Magyarul bányabér, a királynak a kibányászott nemesérc után járó jövedelem, mely a fémmé olvasztott arany tizedét, az ezüst és más fémek nyolcadát jelentette.

TI