nemes, rend

Címerek 2
Címerek 4
Címerek 7
Monarchia, arisztokrácia, politika
nemes

A világi társadalom felső rétegének tagjai, kiknek öröklődő előjogaik vannnak a politikai vezetésre, melyet többnyire egykori, vélt vagy valós, katonai szolgálatból eredeztetnek. A magyar nemesség négy sarkalatos joga a következő:

a) Előzetes idézés vagy rendes ítélet nélkül közbűntettekben való tettenérés kivételével nem tartóztathatók le.

b) Senki másnak hatalma alatt nem állnak, mint a törvényesen megkoronázott fejedelemnek.

c) Törvényes jogaikkal és földbirtokuk határain belül minden jövedelmeikkel szabadon élhetnek, ki vannak véve mindenféle jobbágyi szolgálat, adó és vám fizetése alól, csupán az ország védelmére tartoznak katonáskodni.

d) Ha bármelyik királyuk vagy fejedelmük nemesi jogaik ellen tenni merészelne, ellenszegülhetnek és ellene mondhatnak anélkül, hogy hűtlenség vétkébe esnének. A magyar nemesi jog alapja a birtok, a birtokadomány a nem nemest is megnemesítette, akárcsak a nemtelen férfi és a nemes asszony házasságából született gyermeket az ilyenkor neki birtokban kiadandó leánynegyed.

TI


rend

Azonos jogállású tagokból álló társadalmi csoportok, melyek tagjainak társadalmi helyét a csoportba való születés, képzettségük, foglalkozásuk határozza meg. Az európai érett középkorban kialakuló azonos jogállású társadalmi csoportok, melyek a rendi gyűléseken képviseltetik magukat.

TI