bullás, vikárius

István király és Szent Gellért
bullások (latin bullati)

A 14. század második felétől azokat az idegen, nem magyarországi származású egyháziakat nevezték így, akik valamely megüresedett vagy még néha meg sem üresedett egyházi javadalomra (püspökség, kanonokság stb.) közvetlenül a pápai udvartól nyerték el az adományozó bullát vagy perbeli ellenfeleiket - mellőzve a hazai törvénykezést - Rómába idéztették.

RGY


vikárius (helynök)

Az a törvényesen megbízott pap, aki a püspöknek az egyházmegye kormányzatában rendes hatalommal segédkezik, amennyiben a megyéspüspök hivatali teendőit egyedül nem képes ellátni.

RGY