huszitizmus, Marchiai Jakab

Husz János 2
Marchiai Jakab
huszitizmus

Magyarországi megjelenése 1410-től keltezhető, amikor is Husz János tanítványa, Prágai Jeromos Budán prédikált. A husziták igen élesen fordultak szembe a fennálló egyházi szervezettel, kétségbe vonták az egyházi rend kiváltságait, és két szín alatti áldozást követeltek. Husz János konstanzi zsinati elítélése, majd máglyahalála (1415. július 6.) után társadalmi mozgalommá terebélyesedett Csehországban. Három irányzata alakult ki: a mérsékelt kelyhesek, a radikális taboriták és a Husz tanait leginkább követő ún. árvák.

RGY


Marchiai Jakab (1391-1476)

Ferences szerzetes, hitszónok, inkvizítor. 1432-ben a bosnyák ferences rendtartomány megreformálására küldték ki, 1436-ban a pápa Zsigmond király kérésére Magyarország területére inkvizítornak nevezte ki, és a magyar főpapok egymás után hívták egyházmegyéjükbe, hogy a huszitizmust irtsa ki. A boszniai, szerémi, pécsi, kalocsai, csanádi és erdélyi egyházmegyékben működött 1439-ig. Saját jelentése szerint 25 ezer embert térített meg. Keménysége a magyar világi papság részéről is ellenállást váltott ki. 1726-ban szentté avatták.

RGY