Pray-kódex 2
A Pray-kódex első lapja
A pannonhalmi Szent Benedek rend története. 1. kötet. A pannonhalmi főapátság története. Szerkesztette: Erdélyi László. Budapest, 1902, 513. old.