Neutra - Burgberg
Neutra - Burgberg
Alexander Frický: Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Martin, 1986, 156.