Kaschau - Elisabetenkirche 1
Kaschau - Elisabetenkirche, Westfassade
Henszlmann Imre: Kassa városának ó német stylü templomai.
Landerer és Heckenast, Pest, 1846, Taf. II.