Schaumitz - Alte Burg
Schaumitz - Alte Burg
Alexander Frický: Mestké pamiatkové rezervácie na Slovensku.
Osveta, Martin, 1986, 29.
Foto: Ester Plickova