Ansicht von Kremnitz
Ansicht von Kremnitz
Alexander Frický: Mestké pamiatkové rezervácie na Slovensku.
Osveta, Martin, 1986, 131.
Foto: Ladislav Deneš