The ethnogenesis and migration of the ancient Hungarians
The ethnogenesis and migration of the ancient Hungarians
Atlaszok Magyarország történetéhez 1.
Magyarország története térképeken elbeszélve
Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig
Összeállította és szerkesztette: Glatz Ferenc
História Könyvtár, Budapest, 1995, map No 4., page 11.
Designed by: Péter Veres