Bronze spear-head and knife (Turbino)
Bronze spear-head and knife (Turbino)
Fodor István, A finnugor régészet fo kérdései.
In: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk.: Hajdú Péter. Corvina, Budapest, 1975, page 57., illustration No 9. Attila Bánó's drawing.