Bronze knives from the Seyma and Rostovka cemeteries (the middle of the 2nd millennium BC.)
Bronze knives from the Seyma and Rostovka cemeteries
(the middle of the 2nd millennium BC.)
Fodor István, A finnugor régészet fo kérdései.
In: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk.: Hajdú Péter. Corvina, Budapest, 1975, pages 58-59., illustrations No 11-12.
Attila Bánó's drawing.