Moose elk head carved from a bone, 2nd millennium BC. (Gorbunovo)
Moose elk head carved from a bone, 2nd millennium BC. (Gorbunovo)
Fodor István, A finnugor régészet fő kérdései.
In: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk.: Hajdú Péter. Corvina, Budapest, 1975, page 51., illustration No 2.