JEGYZETEK

[1] Addison: Cato. Act. IV.

[2] Itt elsősorban az angol politikai szerzőkhöz kívánunk fordulni, Sydneyhez, Locke-hoz és az Emberi jogok szerzőjéhez. A témával Rousseau és Helvetius foglalkozott a legátfogóbban.

[3] Gulliver utazásai a világ távoli országába 1935. 4. rész, 5. fejezet.

[4] Locke: Az Államról I. könyv, 1. fejezet, 1. §, és II. könyv, 7. fejezet, 91. §.

[5] Hume: Esszék I. rész, V. Esszé.

[6] A parókia szót itt - eredetére tekintet nélkül - pusztán abban, a szokások által már ismertté tett értelemben használjuk, hogy egy meghatározott, népesség vagy nagyság szempontjából szűk területet jelöljünk vele.

[7] Hasonlóképpen gondolkozik a Gulliver utazásainak (IV. rész) írója is, az az ember, aki mintha minden korábbi, illetve kortárs szerzőnél mélyebben látta volna a politikai igazságosság valódi elveit. Rendkívül sajnálatos az a tény, hogy egy ilyen felbecsülhetetlen bölcsességű mű, pusztán előadásmódjának játékossága miatt nem tudja átadni megjelenésének idején a megfelelő tanítást az emberiségnek. Csak az utókor lesz képes e művet érdemei szerint becsülni.