JEGYZETEK

[1] Pál Apostol levele a Rómabeliekhez 6, 18.

[2] Péter Apostol I. Levele 2, 12[?].

[3] Jakab Apostol Levele 2, 12.

[4] Pál Apostol Levele a Rómabeliekhez 8, 14.

[5] Vö. Pál Apostol Levele a Rómabeliekhez 8, 16. és János Apostol I. Levele 3, 10.

[6] Pl. Karl Marx: Zur Judenfrage. In: Deutsch-französische Jahrbücher. 1-2. füzet. Paris, Arnold Ruge, 1844. 197. o.

[7] Bruno Bauer: Die Judenfrage. Braunschweig, 1843. 62. o.

[8] Moses Hess [névtelenül]: Die Europäische Triarchie. Leipzig, 1841. 76. o.

[9] L. 7. jegyzet.

[10] Das Wesen des Christentums. 2., jav. kiadás. Leipzig, 1843.

[11] Márk Evangéliuma 3, 29.

[12] Vö. (Johann Caspar Bluntschli:) Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren. Wörtlicher Abdruck des Komissionalberichtes an die H. Regierung des Standes Zürich. Zürich, 1843. 2-3. o.

[13] August Becker: Die Volksphilosophie unserer Tage. Neumünster bei Zürich, 1843. 22. o.

[14] "Kérlek, kíméld tüdőmet! Aki igazát akarja és csak egy nyelve van, az megkapja igazát bizonyosan!"

[15] Oresztész. 418. Devecseri Gábor fordítása

[16] Bettina von Arnim [névtelenül]: Dies Buch gehört dem König.

[17] I. m. 376. o.

[18] I. m. 374. o.

[19] I. m. 381-382. o.

[20] I. m. 385. o.

[21] Saint-Just: Rede gegen Danton. Gehalten am 3t. März 1794 im Nationalkonvent. In: Bibliothek politischer Reden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. 3. köt. Berlin, Adolf Rutenberg, 1844. 166. o.

[22] I. m. 153. o.

[23] Esetleges bűnvád megelőzése végett nyomatékkal jegyzem meg, hogy a "lázadás" kifejezést etimológiai értelme miatt használom, tehát nem abban a korlátozott értelemben, amelyet a büntető törvénykönyv büntetni rendel. [M. S.] (A német Empörung-lázadás szó eredetét tekintve feltörekvést, felfelé irányuló mozgást jelent. A ford.)