JEGYZETEK

[1] 1886 nyarán, nem sokkal a chicagói bombamerénylet után a North American Review szerkesztője felkérte e kötet szerzőjét, hogy írjon számára egy értekezést az anarchizmusról. Kérésére ez a cikk volt a válasz. Néhány nappal később a szerző levelet kapott, amelyben közölték vele, hogy írását elfogadták. A szerkesztő elismerte, hogy ez volt a legjobb cikk, amit a Review élén töltött évei alatt valaha is kapott. A Review következő száma borítójának belső felén közleményben adta hírül, hogy a cikk (a cím és a szerző nevének megjelölésével) hamarosan megjelenik. Teltek, múltak a hónapok, de a tanulmány nem jelent meg. Sorban érkeztek az érdeklődő levelek, a magyarázat azonban elmaradt. Végül, miután már majdnem egy év eltelt, a szerző levélben fordult a kiadóhoz, miben is kijelentette, hogy értekezését nem azért írta, hogy az asztalfiókban porosodjék, hanem azért, hogy kinyomtassák; azonkívül kifejezte óhaját, hogy az ügyben mielőbb intézkedés történjék. Válaszul visszaküldték kéziratát, s hozzá egy 75 dollárról szóló csekket. Erre a szerző néhány kisebb változtatást eszközölt tanulmányán, majd számos alkalommal előadásokat tartott belőle. A cikk ezek után a Liberty 1888. márc. 10-i számában jelent meg.