JEGYZET

[1] Itt alkalom van arra, hogy erőteljesen tiltakozzam a Zoccoli nevezetű arcátlan firkász ellen, aki azt képes állítani, hogy Kropotkin maga sem gondolta komolyan, amikor - Proudhont az anarchizmus atyjának nevezte. E nyerészkedő tollnok teljességgel értéktelen könyvét Németországban is megpróbálják drága pénzért az emberekre sózni; mindenkit óva intünk a folytatásokban megjelenő Anarchiától; alkotójában nyoma sincs a szeretetnek a téma iránt, még a munka iránt sem, de legkevésbé a gondolkodás és a kritika iránt.